말로 형언할 수 없는 책. 직접 다운받아 읽어보세요!

한국본부, UFO, 지적설계

Монголийн Э-номнууд [ Mongolian e-books ]

 facebook  google ReTweet

Sensual Meditation (Mongolian)

Мэдрэхүйн Бясалгал бол хүн төрөлхтнийг бий болгосон бүтээгчдээс бидэнд өгсөн бидний “ашиглалтын заавар” бөгөөд тархи доторх боломжуудаа хэрхэн зөв замаар төгс эзэмшиж зохицуулах тухай заадаг. Жүүд-Христийн гэм буруу, хорио цээрийг өөртөө програмчлахгүй байх боломжийг олгохын зэрэгцээ, Зүүний сургаалын хан хурмастын шид тарнид унахгүй байх боломжийг олгосон.

Мэдрэхүйн Бясалгал нь хүмүүст өөрийн биеэ нээх, ялангуяа дуу авиа, өнгө, үнэр, амт, халамж, тэр тусмаа бэлгийн таашаалыг хүртэхийн тулд үүнийг яаж ашиглах талаар бидэнд зааж сургадаг, ингэснээр огторгуйн дур тавилт, эцэс төгсгөлгүй, үнэмлэхүй байдлыг мэдрэх ба энэ нь түүнд хүрсэн нэгнийг огторгуйтай холбож өгснөөр оюун санааг гэрэлтүүлдэг.
작성자: Rael
파일크기: 297.87 kB
다운로드 수: 255